Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou na opalování: „Přizpůsobit kůži v moderních soláriích je dobrá možnost!“

Dermatolog radí, jak připravit kůži před letní dovolenou na opalování: „Přizpůsobit kůži v moderních soláriích je dobrá možnost!“

Není nic překvapivého, že si lidé užívají slunce a cítí se lépe, když svítí. 

Pane profesore, když se naši předci stěhovali ze slunné Afriky na sever, jejich tmavá pleť nebyla vždy výhodou, že ano? Nebyla, máte pravdu. Když vystavíme naši kůži slunci, začne okamžitě vytvářet vitamin D. Tmavá kůže produkuje vitamin D pomalu, zatímco bílá kůže může vytvářet vitamín D poměrně rychle, a tak mají lidé s bílou kůží výhodu. Obzvláště když z posledních let víme, že vitamin D je velmi důležitý pro naše zdraví.

Existují také některé zprávy z loňského roku, které ukazují, že i některé další vitamíny, například vitamin A2, jsou vytvářeny ve světlé kůži pod vlivem slunečního záření. Mít světlejší typ kůže je tak velmi důležité pro udržení našeho zdraví, obzvláště vzemích smenším množstvím slunečního záření. Existují také nějaké nevýhody světlejší barvy pleti? Ano, jsou tu některé nevýhody. Lidé se světlejší kůží se mohou velmi snadno spálit. Spálení kůže, obzvláště pak bolestivé spálení sluncem, ukazuje, že kůže byla poškozena.

Největším problémem při poškození kůže je poškození genetické informace na molekulách DNA v buňkách kůže. Je toto poškození kůže nevratné? Ve většině případů může být poškození DNA poměrně snadno opraveno. Pokud je však poškození opravdu výrazné a velmi intenzivní, může to být někdy obtížné. Před několika lety jsme provedli studii se skupinou mladých lidí, jejichž průměrný věk se pohyboval okolo dvaceti let. Zajímalo nás, jak dlouho bude trvat uzdravení jejich poškozené kůže. Ta byla vystavena slunečnímu záření, jež způsobilo nepatrné zarudnutí pokožky. Byli jsme překvapeni zjištěním, že oprava poškozené kůže těchto mladých lidí trvala zhruba tři až čtyři dny. Co pro nás tato informace znamená? Závěry tohoto výzkumu ukazují, že pokud vystavujete svou kůži každý den jasnému slunečním záření, například při opalování na pláži, může to způsobit poškození DNA. Toto poškození se může hromadit a v určitém okamžiku se může stát neopravitelným. Poškození je pak trvalé.

To znamená, že lidé se světlou kůží, kteří se během jednoho týdne dovolené chtějí co nejvíce opálit, mohou vážně poškodit svou kůži. Aby se tomuto vyhnuli, měli by sledovat, zda jejich kůže není spálená. Pokud ke spálení dojde, měli by sdalším opalování několik dní počkat. Jak je tomu sopalováním vsoláriích? Pro solária i pro ošetření světelnou terapií vnemocnici platí totéž. Tato zařízení jsou vybavena vypínači, tudíž je možné omezit celkovou dávku ultrafialového záření. Oproti tomu slunce vypnout nemůžete. Je tedy potřeba, aby si lidé uvědomili, že se někdy mohou na slunci velmi snadno spálit. Stále více lidí využívá solária, aby připravili svoji kůži před odjezdem na letní dovolenou. Věří, že toto vystavení se UV záření je ochrání před intenzivním slunečním zářením na dovolené. Jaký na to máte názor? Skutečně existuje několik vědeckých materiálů, které ukazují, že se kůže může přizpůsobit slunečnímu záření pomalým zvyšováním dávek ultrafialového záření, například vsoláriích. Existují o tom tedy také nějaké vědecké studie? Ano, vněkolika vědeckých studiích jsme věnovali pozornost také tomuto bodu. Naše výsledky ukazují, že díky kontrolované expozici kůže vopalovacích salonech třikrát týdně po dobu několika týdnů došlo ko něco více než zdvojnásobení přirozených ochranných mechanismů. Takže tato reakce působí jako ochrana před sluncem? Je to přirozený druh ochrany před sluncem. Oproti ochranným opalovacím krémům má navíc několik výhod. Je odolná vůči vodě, potu, nemůžete ji setřít ručníkem a nemusíte ji na svou kůži aplikovat několikrát za den. Jakým způsobem je tato přirozená ochrana zajištěna? Ve skutečnosti je to velmi složitý proces, který se skládá zněkolika částí.

Nejprve dojde k pomalé tvorbě pigmentace, kdy kůže postupně tmavne. Druhou částí je ztlušťování kůže. Především vrchní část, takzvaná rohovitá vrstva, pomalu zesiluje. Třetí části zatím nerozumíme zcela přesně, ale je zřejmé, že je velmi důležitá. Pomocí adaptace kůže mohou být urychleny jisté biochemické procesy. Například negativní účinky slunečního záření mohou být snadněji a rychleji opraveny, pokud je kůže adaptována. Samozřejmě jsou také někteří lidé, kteří se velmi rychle spálí a nikdy neopálí. Jak je to snimi? Ano, tito lidé se mohou velmi rychle spálit. Někteří znich si nemohou vytvořit žádnou extra pigmentaci, tudíž nemohou využívat normálních přirozených ochranných mechanismů. Proto musí být na slunci extrémně opatrní.

V Evropské unii nemají tito lidé povoleno používat solária, což mimochodem platí i pro všechny mladé lidi pod osmnáct let jejich věku. Jedinou výhodou těchto lidí je, že mohou jednodušeji získat vitamin D, neboť kjeho vytvoření potřebují méně slunce. Je tedy možné říct, že ke zvyknutí si na sluneční záření může většina lidí využívat moderní solária. Ano, pro mnoho lidí je možné takto připravit svou kůži na letní dovolenou. Podle mého názoru by adaptace neměla probíhat častěji než dvakrát týdně. Lidé by si ji měli plánovat se značným předstihem, protože pro adaptaci kůže potřebují několik týdnů před odjezdem. A v tomto období zvyšujeme množství UV záření, které potřebujeme. Ano, nejprve obdržíte nízkou dávku UV záření, kterou postupně pomalu zvyšujete. Tímto způsobem je možné kůži adaptovat na UV záření všemi mechanismy, které jsem zmínil. O České asociaci zdravého opalování (ČAZO) Česká asociace zdravého opalování byla založena roku 2009. Vtomtéž roce se stala členem European Sunlight Association (ESA). Cílem ČAZO je zprostředkovat všem lidem vČeské republice nejnovější vědecké a lékařské poznatky o vlivu mírného vystavování lidského těla UV záření. Zdlouhodobého hlediska chce ČAZO přispět svou činností krůstu a stabilitě solárního průmyslu. V neposlední řadě si za svůj cíl klade pomoci lidem zlepšit svůj zdravotní stav skrze vitamin D přijímaný ze slunečního záření. Vize České asociace zdravého opalování je naučit všechny v České republice správně přijímat ultrafialové záření a jeho rozumné využívání chápat jako součást zdravého životního stylu.

 

Zdroj obrázků: ČAZO, Fotolia

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram