Gucci i Chanel vytvořili novou pozici ve vysokém managementu - ředitel diversity, rovnosti a inkluze

Gucci i Chanel vytvořili novou pozici ve vysokém managementu - ředitel diversity, rovnosti a inkluze

Evropa se na začátku roku 2018 otřásla výbuchem pomyslné sopky, která svým sopečným popelem zastínila mysl většiny návrhářů módních společností, a ti se lusknutím prstů stali propagátory diversity, rovnosti, udržitelnosti a inkluze. Chce to ale zákazník i v roce 2019 - Gucci a Chanel tvrdí, že ano!

Chanel si chce zachovat důstojnost

Podle odborníků a novinářů z magazínu Business of Fashion se ale nejedná pouze o bohulibý počin značek věnovat více financí na diversitu a životní prostředí. Podle analýzy magazínu se značky v poslední době potýkají s problémem finančních sankcí za znečišťování životního prostředí či neetické chování vůči zaměstnancům či zákazníkům. Vynechán není ani marketing a etika reklamy. Právě Chanels s tímto problémem často bojoval a stále bojuje. Proto našel finance pro vytvoření nové pozice ve vyšším managementu společnosti. Název pozice je vedoucí diversity a inkluze a bude ji zastávat Fiona Pargeter, která však v této oblasti není žádným nováčkem. Na podobné pozici totiž pracovala v nadnárodní společnosti Swiss bank UBS. Podle mluvčí Chanelu je v hledáčku Pargeterové nejen životní prostředí, ale také práce zaměstnanců a plnění jednoho velkého cíle, a to zachování mementa značky a stabilního růstu.

"Fiona Pargeterová se k Chanel nedávno přidala na pozici vedoucí diverzity a inkluze, aby rozvíjela ve společnosti již existující diverzitu a přístup k inkluzi. Diverzita a inkluze byla v minulosti ponechána v kompetenci našim lidem a organizační struktuře a samotné úkony byly pak vypracovány lidmi z PR a marketingovými vedoucími. Fiona je najata, aby pokračovala ve vytváření mementa těchto snah naší značky. Vytvoření nové pozice proto znamená splnění našich závazků, které vůči těmto tématům máme, a ukazuje to i jakou důležitost má diverzita pro naši společnost," řekla pro magazín The Hollywood Reporter mluvčí Chanel.

Gucci a sociální témata

Chanel ale není první společností s touto pozicí. Mezi prvními byly paradoxně módní domy, které měly v minulosti největší problémy s tematy jako udržitelnost, inkluze a diverzita - Prada a Burberry. Přišly při tom v soudních řízeních o nemalé finanční zdroje. K těmto jménům se na konci července 2019 přidala i Gucci. Na pozici byla přijata bývalá vedoucí pro diversitu Evropské baseballové ligy Renée Tirado. Tato právnička má, zdá se, trochu konkrétnější představu. Podle svého vyjádření bych chtěla zlepšit obraz značky ve formě exkluzivity a také zvýšit diversitu pracovní síly společnosti. Tirado se dokonce aktivně zapojí do spousty sociálních iniciativ, které značka vytvořila již před jejím nástupem. Jedná se například o Gucci Changemakers Council (Rada Gucci pro vytváření změn), která se nazývá sociální rovností, LGBT právy a dalšími sociálními otázkami.

"Od roku 2015  jsem spolu s Alesandrem Michelem pracoval na tom, abychom dali kultuře ve společnosti tvář a inkluzivitu přímo v centru všeho dění. A tento krok (míněno najmutí vedoucí pro diversitu) je základním stavebním kamenem, abychom rozšířili svůj závazek a podporu iniciativám, které ve značce již částečně fungují. Jako organizace, která se stále učí něčemu novému, jsme sami sebe vyzvali v posledních letech, abychom uskutečnili vizi a vyvinuli se v silnou a pokrokovou organizaci. Jsem si jistý, že Renée nám pomůže vytvořit smysluplnou změnu, kterou chceme vidět nejen v naší společnosti, ale i v celém módním průmyslu. Renée věří, že diversita a rovnost by měly být samozřejmostí ve všech strukturách," vyjádřil se k jmenování Renée Trido výkonný ředitel Gucci Marco Bizzarri.

V krizi půjde diverzita stranou

Bude zajímavé sledovat, jak si vedoucí na těchto pozicích ve značkách povedou. Začátky ale rozhodně nebudou lehké, některé vize jsou totiž ve vysokém managementu často v rozporu s finančním plánem. Ekonomové jsou si proto jisti, že i tyto "silácké řeči" o diverzitě a inkluzi mohou jít stranou v případě větší ekonomické krize či výkyvech poptávky na evropských a asijských trzích, které jsou v prognózách očekávány. Zákazníci a zaměstnanci ale jistě iniciativu značek ocení, a tak nezbývá nic jiného, než popřát oběma dámám hodně štěstí a pevné nervy.

The Hollywood Reporters; Business of Fashion

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram