Hejno bílých vran aneb Normálně žít

Hejno bílých vran aneb Normálně žít

V Grandhotelu Bohemia v tanečním sále Boccaccio v Praze se uskuteční 23. března Dobročinný ples yourchance. Hlavním bodem večera bude křest knížky Hejno bílých vran aneb Normálně žít.

Vyvrcholením plesové sezony, která pomalu končí, bude očekávaný Dobročinný ples yourchance, na který vás zveme do nádherného novobarokního tanečního sálu Boccaccio v Grandhotelu Bohemia. V průběhu večera vás čeká zajímavý program včetně ukázek oblíbených standardních a latinsko-amerických tanců. Speciálním hostem bude významná česká sopranistka Markéta Mátlová, která si pro tento večer připravila kromě známých melodií také jednu novinku. Jedním z hlavních bodů večera bude také křest knížky Hejno bílých vran aneb Normálně žít.

O knize 

Kniha obsahuje rozhovory s patrony integračního programu Začni správně, herečkou Evou Josefíkovou, sopranistkou Markétou Mátlovou a tanečníkem Tomášem Markem a deset příběhů lidí, kteří prošli výchovou v dětském domově a následně ve svém životě uspěli, naučili se zdravě hospodařit, mají práci, rodinu a plní si postupně své sny o spokojeném životě. Jsou to věci, které společnost bere jako samozřejmé, ale pro ně to mnohdy znamenalo jít dlouze proti proudu. Proto rozhovory mnohdy nahánějí husí kůži. Kniha je autentická, osobní, citlivě podaná, protože všichni autoři k ní přistupovali tak, aby tyto vlastnosti zachovali. Pro čtenáře bude jistě velkou inspirací a důvodem k zamyšlení. Jednou z ambicí vydavatele je pomoci překonávat předsudky veřejnosti vůči dětem z dětských domovů. 

Ocenění Bílá vrána 2016

Obecně prospěšná společnost yourchance pořádá již 3. ročník ocenění Bílá vrána. Společnost yourchance v rámci své činnosti realizuje několik projektů. Jedním z nich je i „Začni správně“, který pod vedením Gabriely Křivánkové uděluje ocenění Bílá vrána. Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounských rodin, aby se po odchodu z prostředí náhradní rodinné péče dokázali postavit na vlastní nohy, a aby byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Do projektu se může přihlásit jakékoliv dítě z dětského domova nebo pěstounské péče, které by potřebovalo pomoc s finanční situací, s hledáním práce nebo s bydlením, protože projekt poskytuje individuální pomoc mladým lidem v těchto obtížných situacích. Snaží se jim nejen pomáhat, ale také je motivovat a inspirovat k dalším činnostem.

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram