Helena Houdová: Žiju a tvořím to, pro co jsem se narodila

Helena Houdová: Žiju a tvořím to, pro co jsem se narodila

Heleně Houdové trvalo pětatřicet let, než se její život změnil od základů a začala se věnovat koučingu posvátné sexuality. „Vedla mě k tomu potřeba být konečně ve své vlastní síle, tedy následovat sebe. Vyléčit si vztah se svou sexualitou. Být opravdu šťastná,“ říká Helena, která se vzdala kariéry modelky a odstěhovala se na Bali. 

 Foto: Sára Kaňáková (foceno pro Warriors of the Divine) 

Jako certifikovaná koučka sexu, lásky a vztahů podporuje ženy i muže na cestě k tomu, kým opravdu jsou. 

Pracujete převážně se ženami. S čím jim konkrétně skrze mentoring a své programy pomáháte?

Nástroje, které používám, jsou založené na práci s tělem, emocemi i myslí, takže díky nim je možné zpracovat si jakékoli téma. Ženy ke mně většinou zavede touha po změně sebehodnoty, sexuality, poslání, ale třeba i po harmonickém partnerství, rodičovství, hojnosti, lásce… Zároveň i tyto nástroje ve svých programech učím, takže ženy odcházejí z programu Posvátná žena s možností být samy tvořitelkami a mentorkami svého světa. 

Jak si takový program mohou naše čtenářky představit? Co se v něm naučí?

Zažijí si, co to znamená být vítána, viděna a slyšena celá. Jak se svými bolestmi, strachy a stíny, tak se svou radostí, podstatou, silou. Naučí se pracovat skrze své tělo se svými emocemi a začít poslouchat sama sebe, ne jen autority zvenčí. Napojí se na svoje vlastní bezpečí, lásku, divokost, sexuální a orgasmickou sílu, pocítí, jaké to je dovolit si být sama sebou v kruhu neodsuzujícího a nesoutěžícího sesterství. Posvátná žena je takový manuál, jak se vrátit ke svému světlu, k lásce, jak se rozsvítit.


 Foto: Sára Kaňáková (foceno pro Warriors of the Divine) 

Co přináší práce se ženami (i s muži) vám samotné?

Žiji z naplnění svého života, protože tvořím to, pro co jsem se narodila. Jsem pokorným svědkem transformace žen a mužů z bolesti, strachu, nedůvěry a traumat do klidu, bezpečí a lásky.

Mimo jiné jste i sexuální koučka. V čem podle vás tkví největší potenciál sexuality a partnerských vztahů jako takových?

Sexualita je naší nejposvátnější a nejmocnější tvořivou silou. Tvoříme s ní a z ní nové životy, ale i nové světy. Posvátným propojením a přijetím něžné a jemné síly ženství a pevné ochranitelské síly mužství můžeme fungovat v harmonii. Teď končí éra, kdy jedna z těchto energií byla tisíce let úmyslně potlačována a svět byl v nerovnováze. Tohle přijetí mužské a ženské síly však vždy začíná uvnitř nás samotných, až pak se může změnit i svět okolo nás.

Můžete uvést nějaké příklady toho, co vy sama jste se skrze partnerské vztahy naučila?

Partnerské vztahy pro mne vždy byly největší školou života. Ukazovaly mi, kde se nevidím, kde nemám hranice, kde víc dávám, než beru nebo naopak. Dlouhou dobu jsem v mužích hledala zachránce, chtěla jsem od nich dostávat více lásky, pochopení, přijetí, než jsem pochopila, že je to mé vnitřní mužství, které nestojí ve své síle. A že vše, co jsem hledala venku, mám sama v sobě. 

Mimo jiné jste poměrně aktivní na sociálních sítích. Jaká je hlavní message, kterou se snažíte svým sledujícím v dnešní době, která je pro většinu lidí poměrně náročná, předat?

Že jsme neskutečně silné bytosti. Je na čase si rovzpomenout na naši sílu, kterou je láska. Že já jsem jen jiná forma Tebe, jsme propojení v jednotě a můžeme si dovolit zářit, protože v sobě nosíme dary pro svět, který bude založen právě na lásce, nikoli na strachu.


 Foto: Sára Kaňáková (foceno pro Warriors of the Divine) 

Byť už dlouho žijete v zahraničí, na sociálních sítích stejně nejvíc mluvíte k české komunitě. Co pro vás znamená?

Sdílím v obou jazycích, pracuji s klienty z celého světa, ale pro české ženy a muže mám tolik pochopení a vděčnosti právě proto, že jsem vyrostla v podobných vzorcích a programech. Mám pocit, že v Čechách se narodily starší duše, které si vybraly podpořit svět při této obrovské transformaci, kterou si právě jako lidstvo procházíme.

Jak byste shrnula loňský rok? Co plánujete na nejbližší měsíce?

Loňský rok byl pro mě obrovským darem. Byla jsem svědkem toho, kdy si stovky mužů a žen stouply do své síly, dovolily si napojit se sami na sebe, otevřely se svým emocím a darům a začaly tvořit ze své podstaty. V mém osobním životě se také událo hodně léčení mne i mých dětí. Cítím, jak se uzavírá jedna etapa single mateřství. 

V nejbližších měsících chystám otevření dvou programů, a to Posvátné ženy (v březnu) a Milence bez hranic (v dubnu). Moc se těším. Je to pro mne, ve velké pokoře, naplnění smyslu života a toho, proč tady jsem.

 

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram