KNIH Móda ve starověku - Od funkce k totožnosti

KNIH Móda ve starověku - Od funkce k totožnosti

Starověký svět se podobá mozaice obrazů a předmětů, kterou se historikové snaží poskládat a uspořádat. Malby, sochy, artefakty i zlomky oděvů a šperků skýtají vodítka toho, jak tehdy lidé žili a jak se oblékali.

Obrázek raného odívání se vynořuje z archeologických nalezišť. Ačkoliv se z látek dochovalo pouze minimum, existují otisky pravěkých textilií na keramice a objevují se nálezy kostěných šicích jehel, knoflíků ze sobích parohů, jantarových náhrdelníků a dřevěných tkacích tyček. Zachovalá živočišná a rostlinná vlákna dokládají, že se primitivní oděvy, kůže a kožešiny zpravidla neřezaly ani nešily, pouze se upevňovaly jehlicí či přepásáním. Když se začaly používat vertikální tkací stavy, nejspíše už v mladší době kamenné, dala se utkat tunika ve tvaru písmene T či půlkruhu. Textilní technika určovala tvar i míru pružnosti, trvanlivosti a hřejivosti oděvů. K zesílení šatstva, zdobení a vyjádření totožnosti se využívalo stehování. Podobu roucha diktovalo i podnebí a životní styl – kupříkladu kočovní obyvatelé stepí, a to muži i ženy, jezdívali na koních v kalhotách.
 
  
 
Přilby
Nejranější přilby se vyráběly z kůže, později pak z kovu – nejprve z bronzu, následně i ze železa. Starověké přilby mívaly prostý kónický nebo půlkulový tvar, případně byly vylepšené i o chrániče nosu, lící a krku. Přilby skýtaly ochranu, ale i příležitost k okázalé zdobnosti, a to díky detailům na kovových částech, jako byly zvířecí motivy, či chocholům. Obzvlášť vysoké bývaly chocholy keltské a bojovníci si přilby s oblibou vylepšovali figurálními kovovými ozdobami, peřím či střapci z koňských žíní. Některé helmy se složitými vzory a okrasami se vyráběly výlučně pro obřadní účely.
 
 
Šperky
Z prehistorických dob se dochovaly šperky z kostí, kamenů a lastur, které se patrně nosily coby znaky postavení či symbolické ochrany. S rozvojem kovovýroby vzrůstala i propracovanost motivů. Velmi ceněné bylo zlato a předměty se často pohřbívaly se zesnulými, například lunulae, límce z tepaného zlata z doby přibližně 2000 př. n. l., nalezené v Irsku.
 
   
 

 

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram