Maminky mají nastudováno, jak pečovat o miminka, ale často zapomínají na sebe, říká autorka projektu CoreYoga

Maminky mají nastudováno, jak pečovat o miminka, ale často zapomínají na sebe, říká autorka projektu CoreYoga

Věnovat se sama sobě, když máte doma novorozené miminko, není snadný úkol. Často je však nezbytný proto, abychom i v budoucích měsících a letech měly zdravé tělo s pevným středem. Nejenom o problematice diastázy jsme si povídali s Annou Novákovou z CoreYoga®. 

     K projektu CoreYoga® vás přivedly vlastní zkušenosti, a to jak může tělo vypadat po porodu. S čím nejčastěji ženy po porodu, ale někdy i ještě před ním „bojují“? 

Já jsem, stejně jako 2 ze 3 maminek, neměla to štěstí, odejít z porodnice na „své váze“ a s plochým bříškem. Naopak, bříško zůstalo vyklenuté, slabé, pod prsty jsem cítila pohyb střevních kliček. Přidružila se bolest jizvy a necitlivost v jejím okolí a také pnutí v zádech a inkontinence… Byla jsem znalá fyziologie člověka, ale svému poporodnímu stavu jsem nerozuměla. A co víc, nelibost ze svého těla se promítla do péče o novorozeného syna. Vzpomínám si, jak jsem místo mazlení s miminkem běhala po klinikách, kurzech a hledala odpovědi. Říká se, že ty největší věci vznikají při řešení vlastních potíží. Dnes mám tři krásné děti, 6 let bohatých zkušeností a smysluplné poslání.

Těhotenství je velká zkouška pro tělo ženy, na pár měsíců se změní všechny síly, které v těle působí. Změny proporcí, váhy, pružnosti vaziva, hormonální změny a celkové vnímání svého těla, s tím vším se žena musí potýkat během relativně krátké doby. Maminky mívají nastudováno, jak pečovat o novorozená miminka, ale často zapomínají na sebe. Z nevědomosti nerespektují svůj „čtvrtý trimestr“, ve kterém se stejně jako u miminka dějí velké tělesné změny a je výhodné podpořit proces regenerace. Právě pro šíření osvěty, edukaci a podporu tohoto křehkého období vznikl projekt CoreYoga®.

Dvě třetiny žen pociťují i dlouho po porodu patologický rozestup přímých břišních svalů (projevující se vyklenutím bříška), bolestivý podbřišek, kýlu, převis bříška, povolené pánevní dno, nedobrovolný únik moči, pokles pánevních orgánů, bolesti zad a kloubů, gastroenterologické potíže (nejčastěji zácpu a nadýmání), nestabilitu kyčlí, urogynekologické záněty, bolestivost při pohlavním styku, hormonální nerovnováhu, migrény či nestálou psychiku. Každá potíž má svou příčinu a každý problém má své řešení.

Co vlastně taková diastáza je a proč nás dokáže tolik potrápit?

Diastáza je označení pro rozestup přímých břišních svalů. Tento pás svalů je rozdělen na pravou a levou polovinu a uprostřed je spojen vazivovou čárou nazývající se linea alba. Toto vazivo se vlivem působení sil a tlaku může roztáhnout do stran, ztenčit a oslabit. No, a protože vazivo není tak dobrý opěrný systém, může se nám dutina břišní vizuálně zdeformovat (orgány se derou ven). Ve stoji to většinou vnímáme jako vystouplé bříško. V lehu na zádech můžeme pozorovat „prohlubeň/korýtko“ a při silových pohybech se ve středu břicha udělá tzv. „stříška“.

S rozestupem přímých břišních svalů se narodí každý, ale v průběhu psychomotorického vývoje se zatěžováním buď zcela ztratí, nebo zůstane, může se znovu vytvořit, rozšířit a také opět uzavřít. Nejčastěji se s diastázou setkáváme u těhotných žen, kdy se svaly rozestoupí, aby udělaly prostor miminku. Rizikovými faktory vzniku diastázy bývá rychlý nárůst hmotnosti v těhotenství, věk rodičky nad 35 let, těhotenství následující v krátké době po sobě, povolená břišní stěna již před otěhotněním a nadměrně roztažená děloha - u vícečetného těhotenství či velkého plodu. Osobně přikládám důraz i na vrozenou charakteristiku vazivové tkáně.

Většinou ženám diastáza vadí z estetického hlediska (trápení s vystouplým bříškem), aniž by si uvědomily, že nápravou by zcela zásadně přispěly svému zdraví a vitalitě. Pokud totiž hluboké svaly středu těla neumí dobře pracovat nebo jsou dlouhodobě vypojeny, dochází ke špatnému držení těla a tím k přidruženým potížím (dle výčtu výše). Tělo je jedna propojená „nádoba“, potíže se řetězí a mnohé ženy pak překvapí, jakou paseku může tento defekt ve středu těla způsobit na zdánlivě vzdáleném místě. Klenba nožní ovlivňuje mobilitu pánve, diastáza má přímou souvislost s funkcí střeva a dělohy, neaktivní pánevní dno mívá na svědomí bolesti hlavy, negativní projevy psychiky působí změny v napětí svalů a postavení naší páteře…

foto: se svolením Anny Novákové / CoreYoga

Jak žena pozná, že má diastázu?

Diastázu můžeme diagnostikovat různými způsoby – samovyšetřením (pohledem a pohmatem), ultrazvukem, tomografií a magnetickou rezonancí. Nejčastěji se uvádí postup samovyšetření vleže. Vyzkoušejte se vyšetřit samy, a pokud si nejste svým stavem jisté, poraďte se se školeným odborníkem, který posoudí vaše tělesné postavení, funkčnost CORE a charakter izolovaných pohybů.

Jak na samovyšetření? Lehněte si na záda, pokrčte dolní končetiny, chodidla mějte na podlaze. Přiložte si prsty jedné ruky na pupík, dlaň směřuje k hlavě. Vydechněte, uvolněte břicho a zvedněte pomalinku hlavu. Po okrajích prstů budete cítit tvrdé okraje přímého břišního svalu (máte-li nějaký rozestup) a pod prsty ucítíte měkkou tkáň. Odhadněte šíři (na jeden prst, dva tři…) a pak zatlačte prsty hlouběji do břicha. Jde to? Dostanete se hluboko? postup zopakujte od spony stydké na pánvi až po spodní žebra.

Lze rozestup přímých břišních svalů trvale „napravit“? A kdy je to potřeba?

Každý stav lze mnohonásobně zlepšit! Konzervativní léčba má v současné době slibné výsledky. Důležitá je tzv. „svalová kompenzace diastázy“, pak lze předejít zdravotním komplikacím a bříško uspokojivě oploštit. Je potřeba mít na mysli, že redukce diastázy je činnost dlouhodobá, svaly musejí obnovit svou primární funkci a vazivo zregenerovat. Ze své zkušenosti však mohu konstatovat, že při důsledné rehabilitaci bývají výsledky vidět již za dva měsíce. V tu dobu si totiž tělo osvojuje nové pohybové stereotypy a aktivuje se samo-uzdravovací proces. Pokud se jedná o závažný nefyziologický rozestup svalů (kdy v rámci 2 let rehabilitace nedochází k výraznému zlepšení), lze přistoupit k operativní nápravě – za podmínky, že bude žena rehabilitovat před i po zákroku.

Obecně se doporučuje diastázu začít odborně řešit v případě, vsunete-li do břicha při samovyšetření na šíři 2 a více prstů, vazivo je uvolněné - prsty lze vsunout hodně do hloubky, vnímáte-li střed těla jako oslabený, odpojený, máte kýlu, bolí vás záda při pohybu i odpočinku a trpíte-li na nedobrovolné úniky moči. Ale ve své praxi motivuji ženy k rehabilitaci vždy, a to i preventivně. Osobně se domnívám, že každé tělo si zaslouží péči a vždy je co zlepšovat (i já mám stále své mezery a mohou funkčnost těla nadále posouvat). Metodické návody, které po léta ženám sepisuji, pomáhají nastolit svalovou a fasciální rovnováhu a troufám si říct, že pomáhají též v  rovině terapeutické  – uvědomění si sebe samé, přijetí poporodního stavu, péče o své potřeby fyzické i duševní, podpora motivace.

Vaše klientky však nejsou jenom ženy po porodu. Kdo další vás osloví o pomoc?

Nejčastěji mé služby a produkty vyhledávají ženy do jednoho roku po porodu, přivede je nejen estetika, ale také různorodé obtíže. Nezřídka však pečuji o ženy, které teprve miminko plánují, v budoucnu si přejí rychlou rekonvalescenci nebo se jim nedaří otěhotnět. I v tomto ohledu dokáže CoreYoga® pomoci zejména díky rozpohybování a úpravě sklonu pánve. Pracuji s ženami i dlouho po porodu, se sportovkyněmi i ženami pohybem nepolíbenými, neboť správné napřímení velkých kostí je pro pohybový aparát univerzální „pilulkou“. Metodika CoreYoga® oslovuje ženy, které plánují nebo již absolvovaly operaci dutiny břišní (nejčastěji abdominoplastiku). Čas od času jsem učila i muže, zejména tatínky, kteří přišli na lekci se svojí ženou – hlídali dítě, pokukovali, něco odposlechli a na příští hodinu se již objednávali oba. Aktuálně jsem na třetí rodičovské dovolené, individuální lekce nevedu, ale nabízím kompletní teoretické i praktické zpracování v publikacích Diastáza a v Online programu Diastáza, na který přispívá většina zdravotních pojišťoven. Kvartálně na pražské klinice pracuji s ženami při pohybových workshopech.

foto: se svolením Anny Novákové / CoreYoga

Nedávno jste připravila i cvičební karty pro malé děti. Čím nejčastěji trpí a jak jim mohou cviky z vašich karet pomoci?

Má-li problémy s vazivem žena, bude je mít pravděpodobně i dítě. Chybná tělesná postavení a pohybové stereotypy jsou dětmi také často odpozorovány a osvojeny. To byl první impuls k tvorbě dětského edukačního a pohybového plánu. Sama jsem mámou dvou dcer a již v útlém dětství pozoruji odchylky od tělesné rovnováhy. Pracujeme na sobě, cvičíme a jsme v tom společně. Aby jednou dívky měly pozitivní přístup ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sebepéči. Abychom připravily podmínky pro bezproblémový cyklus, početí, těhotenství, porod a zdárnou rekonvalescenci. A mám také syna. Chlapcům cvičební karty pomohou k úpravě tělesného postavení, ke zlepšení koordinace pohybů, prostorové orientace, vytrvalosti i soustředěnosti.

Až 70 % dětí školkového a mladšího školního věku má ortopedické obtíže a vadné držení těla. Často je trápí předsunuté držení hlavy a ramen, odstáté lopatky, vystouplá břišní stěna, překlopená pánev vpřed/vzad nebo vtočené špičky a poruchy klenby. Pro tyto dětičky vznikly Dětské cvičební karty pro silný střed těla, od kterého se všechno odvíjí. Cvičební plán s více jak 200 popsanými CORE cviky, pohybovou naukou a poutavým pravěkým příběhem baví a pomáhá dětem zhruba od 3 do 10 let.

Za pár dnů spustíte ještě jednu velkou novinku. Čeho se bude týkat?

V ideálním světě mají těhotné a rodičky k dispozici státem hrazenou službu – takové „pohybové asistentky“, která by učila správnému postavení těla a aktivaci těch nejhlubších svalových vrstev pro fyziologické „nesení“ bříška s miminkem a poté pro rychlou rekonvalescenci po porodu. Vzdělávala by ženy v oblasti péče o sebe samu, ošetření poporodních poranění, zlepšení citlivosti a vnímání středu těla (např. po císařském řezu). Nacvičila by s ženami vstávat a uléhat na lůžko, zvedat a přenášet miminko, kojit či koupat dítě bez bolesti zad, pečovat o kůži, jizvy, strie, ulevit zažívání. Předala by základní pohybová pravidla – jak a co cvičit, čemu se při cvičení vyhnout, jak se navrátit k oblíbeným sportům, jak vyšetřit diastázu břišních svalů, zamezit inkontinenci, kýle, pánevní bolesti či migrénám. Jak navrátit tělu přirozenou funkčnost, efektivně oploštit bříško a cítit se ve svém těle dobře. Vyslechnout, utěšit, informovat a hlavně motivovat.

Není to pouze vysněná představa, některé země mají opravdu propracovaný systém péče o ženu. A já bych si toto přála i pro Českou republiku. Hnacím motorem jsou trápení, která jsem po prvním porodu prožívala – strach, nevědomost, nedostatečnost informací, bohužel i častou nevstřícnost a nekompetentnost stran lékařů. Na mých stránkách Péče po porodu naleznou ženy kompletní informace o péči o sebe samu v poporodním období, stejně jako Mapu specialistů a všechny praktické informace k vyhledání té správné pomoci. Jak ošetřit poporodní poranění, jak o sebe pečovat po vaginálním porodu a jak po porodu sekcí, jak si nechat vystavit žádanku na fyzioterapii, co nabízí gynekologická fyzioterapie, Desatero zdravé rodičky, jak vyhledat kvalitního odborníka, odbornou poradnu… To vše na jednom místě. Ženy se mohou těšit také na zajímavé rozhovory, autentická videa z různých terapií a sdílení poporodních příběhů.

Aktuálně dodávám do více jak poloviny českých porodnic edukační letáčky a vzdělávací leporela. V tomto roce se chci zaměřit právě na prohlubování spoluprací, osobních vztahů a vypracování materiálů na míru šitých každému zdravotnickému zařízení.

Jak zvládáte spojení rodinného a pracovního života?

Myslím, že nám to zatím klape. Píšu nám, neboť mám doma tři malé děti a je to tedy otázka na všechny. Základem jsou pravidla, plánování a spolupráce. Jedním ze základních pravidel je stanovení priorit a hranic – byla-li by již práce na úkor domácí pohody, přinášela-li by stres, rodina má vždy přednost. Mám přesný timemanagement, den si plánuji na jednotky, které postupně plním. Vše dělám s dětmi, při všem mi mohou asistovat, dívat se, poslouchat, pokud chtějí. Ráda s nimi příběh CoreYoga® sdílím. Syn chystá balíčky, dcerka lepí tužky na knížky, čtu jim e-maily, vymýšlíme odpovědi, cvičíme, připravujeme obsah pro sociální sítě. Děti berou tuto práci jako součást našich životů, věřím, že se mnohé naučí, a hlavně jsou každý den svědky mého zápalu. Snad také jednou najdou něco, čemu budou věřit a do čeho budou s radostí vkládat energii.

Jak vám změnila CoreYoga® život? 

CoreYoga® změnila můj život zcela a zásadně. Díky seberealizaci jsem spokojenější mámou, díky smysluplnosti náplně práce jsem šťastnější ženou, díky novým přátelstvím je můj život bohatší. Studium, tvůrčí činnost a aktivita mne provází celý život a jsem moc ráda, že jsem svou cestu našla i v mateřství. Důležitá ale není otázka, jak CoreYoga® změnila život mě, ale zda a jak změnila život, byť jen jedné ženě po porodu. Vždycky říkám, kéž by všechna miminka měla pohodový start do života – zdravou, spokojenou a sebevědomou maminku.

 

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram