Nedostatek financí omezuje provoz Linky bezpečí

Nedostatek financí omezuje provoz Linky bezpečí

Pro nedostatek financí se na Linku bezpečí dovolá jen každé třetí dítě

Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby krizové intervence dětem v České republice již 20 let. Toto významné výročí má však trochu hořkou příchuť. Linka bezpečí poskytuje pomoc v tíživých životních situacích. Nyní však sama prochází nelehkým obdobím. Statistiky každoročně ukazují, jak důležitá a společensky potřebná tato služba je. V loňském roce se s konzultanty Linky podařilo propojit celkem 219 941 dětí. Letošní rok však z důvodu nedostatku financí startovala s omezeným provozem. Aby se tato situace rychle zlepšila a děti se mohly dovolat včas, zakládá Linka Klub přátel Linky v bezpečí a vyhlašuje finanční sbírku.

Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice.
Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou achatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat tým více než 100 vyškolených konzultantů. V oblasti metodiky práce s klienty a v oblasti vzdělávání konzultantů je Linka bezpečí vzorem pro ostatní dětské linky v Evropě.

Linka bezpečí je nejdéle fungující a jedinečnou linkou telefonické krizové pomoci pro děti v Česku. Na Linku se denně se svými problémy dovolá 650 dětí. Ale od ledna 2014 klesá dovolatelnost až o 25%.

Veřejnost se často mylně domnívá, že Sdružení Linka bezpečí je financováno státem. Finanční prostředky získané z dotací však tvoří pouze 30 % z celkového potřebného rozpočtu na provoz. Služby spojené s voláním dlouhodobě zajišťuje a financuje O2. Zbylé finance musí Sdružení sehnat samo mimo státní sektor.

Kolik stojí provoz Linky bezpečí
 - jedna hodina Linky bezpečí stojí 2 100 Kč
 - jeden den Linky bezpečí stojí 50 400 Kč
 - jeden celý rok Linky bezpečí stojí 18, 5 mil. Kč

Pomoci může každý z nás
Aby se mohlo dovolat každé dítě, které potřebuje pomoci, obrací se Linka bezpečí k veřejnosti s prosbou o podporu.

„Pomoc veřejnosti je vedle dlouhodobé spolupráce s tradičními firemními partnery pro existenci a komplexnost provozu Linky bezpečí velmi důležitá. Každé zaslané DMS zprávy nebo jakéhokoliv finančního příspěvku si velmi vážíme. Naším přáním a potřebou je získat z veřejné sbírky 5 mil. Kč. Právě tyto peníze by pomohly Lince bezpečí fungovat standardně a účelně pomáhat ve stejné intenzitě jako v minulých letech,“ říká ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.

Jak můžete přispět?
Individuální dárce může přispět hned několika způsoby. Kromě jednorázové nebo pravidelné finanční pomoci na účet 3856680/0300 mohou dárci zasílat i DMS. Je možno zaslat jednorázovou DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777 nebo roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý měsíc. Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28, 50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč automaticky odečtena každý měsíc.

Je také možné se k Lince bezpečí připojit členstvím Klubu Linky v bezpečí jako dobrovolník nebo ambasador ve svém kraji, okrese, městě.

Zdroj: linkabezpeci.cz

Mohlo by vás zajímat
Sledujte náš Instagram